PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ROZDELENIE LIEKOV

Najstarším liekom je kyselina acetylosalicylová, ktorá sa používala a dodnes sa používa na zníženie zrážanlivosti krvi. Najznámejším liekom je nitroglycerín, ktorý sa používa na liečbu angíny pectoris – záchvatových bolestí pri ochoreniach srdca a ciev. Vývoj nových liekov, určených pre oblasť srdcovocievnych ochorení, umožnil vzniku nových liekov, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na liečení týchto ochorení. Nové lieky skvalitňujú život chorých, znížili riziko opakovania infarktu myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody a významne predĺžujú život pacientov s týmito chorobami. Mnohí pacienti o svojich liekoch nevedia takmer nič, čo často zapríčiňuje rôzne nedorozumenia a pochybnosti.

Na liečenie srdcovocievnych ochorení sa používajú rôzne druhy liečiv, ktoré sú rozdelené do základných skupín tak, aby sa v nich dalo ľahšie orientovať.
 

ACE inhibítory


Používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi a srdcového zlyhania, výrazne pomáhajú udržiavať krvný tlak na primeranej úrovni, predĺžujú a skvalitňujú život pacientov so srdcovým zlyhávaním. Významne zlepšujú prognózu pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus) a ovplyvňujú aj funkcie obličiek.
 

Alfa blokátory


Sú určené hlavne na liečbu vysokého tlaku krvi. Okrem tejto liečby sa používajú aj priliečbe zväčšenej prostaty, ktorá postihuje hlavne mužov a prejavuje sa sťaženým, prípadne aj prerušovaným bolestivým vyprázdňovaním močového mechúra.
 

Antagonisty AT1 receptory


Lieky, ktoré zlepšujú činnosť a funkčnosť kardiovaskulárneho systému, majú význam v liečbe vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhávania.
 

Beta-blokátory


Ide o významný liek, ktorý znížuje krvný tlak, znížuje spotrebu kyslíka samotným srdcovým svalom a upravuje poruchy srdcového rytmu. Zapríčiňujú zniženie sily, ktorou srdce pumpuje krv do krvného obehu a spomaľujú činnosť srdca. Beta-blokátory zásadne predĺžili život pacientov, ktorí prekonali infarkt myokardu.
 

Blokátory kalciových kanálov


Kalciové blokátory sa používajú pri liečbe arytmie srdca – poruchy srdcového rytmu, ale hlavne bránia prieniku vápnika do bunky cez tzv. kalciové kanály. Kalciové blokátory rozširujú aj vencovité tepny, ktoré privádzajú krv do srdca, čo zapríčiňuje zlepšenie dodávky krvi srdcového svalu. Zvýšenie množstva okysličenej krvi napomáha odstráneniu bolestí za hrudnou kosťou, ktoré vznikajú nedostatkom kyslíka srdcu (anginy pectoris).
 

Diuretiká


Ide o močopudné lieky, ktoré zvyšujú množstvo vylučovaného moču, teda zvyšujú množstvo vylučovanej vody a sodíka z ľudského tela obličkami. Znížujú množstvo tekutín v organizme, znižujú krvný tlak a zmierňujú sa - prípadne úplne vymiznú - opuchy dolných končatín.
 

Fibrinolytiká


Veľmi dôležité liečivá, ktoré sa používajú na liečbu akútneho infarktu myokardu. Majú schopnosť rozpustiť krvnú zrazeninu (trombus), ktorá upchala niektorú vetvu vencovitej tepny srdca, a spôsobila infarkt myokardu.
 

Nitráty


Liečivá sa používajú na liečbu záchvatov angíny pektoris (bolestí za hrudnou kosťou) a u pacientov s ischemickou chorobou srdca. Ich nevýhodou je, že sa ich účinnosť pri dlhodobej liečbe výrazne znižuje a objavujú sa aj bolestí hlavy. Ide o najznámejší druh liekov určených na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

Mnohé z uvedených liekov sa navzájom kombinujú, aby sa dosiahol požadovaný účinok. Z hľadiska pacienta je mimoriadne dôležité, aby sa podrobne oboznámil s priloženými informáciami o lieku, za spolupráce ošetrujúceho lekára si objasnil nejasnosti a dodržiaval odporúčaný liečebný postup.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI