PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Komplikácie a antikoagulačná liečba

Komplikácie


Hoci Vašej liečbe bude venovaná veľká starostlivosť, nikdy nemožno úplne vylúčiť komplikácie. Stupeň rizika a operačné výsledky sú do značnej miery závislé na pokročilosti Vašej choroby, funkčnom stave srdca a na prítomnosti pridružených ochorení.

Všeobecné riziká chirurgických výkonov, napr. infekcia rany, trombóza (tvorba krvných zrazenín) a embólie (uzávery tepien krvnou zrazeninou) sa stali vďaka pokrokom v medicíne vzácnejšími a tiež ich liečba je oveľa úspešnejšia.

Špecifické riziká sú spojené s činnosťou srdca pred operáciou a v pooperačnom období. Môžu sa vyskytnúť rôzne poruchy srdcového rytmu. Niekedy je nutné riešiť situáciu zavedením kardiostimulátora. Môže dôjsť k prejavom srdcového zlyhania, poškodenia mozgu, pečene, obličiek a iných orgánov, takéto komplikácie sú už v súčasnosti vzácnejšie.

Bezprostredne po operácii je zvýšené riziko krvácania a porúch krvnej zrážanlivosti. Občas je nutné pristúpiť k operačnej kontrole krvácania. Ojedinele sa stretávame s prejavmi zlého hojenia hrudnej kosti, ktorú je niekedy nutne operačne znovu stabilizovať. U časti chorých sa v hrudníku prechodne vytvorí výpotok, ktorý je nutné odsať. Toto však nepredstavuje závažnú komplikáciu. Ak sa vyššie uvedené komplikácie vyskytnú, v prevažnej väčšine sú zvládnuteľné.

Operačné riziko úmrtia pri chlopní srdcových operáciách v mimotelovom obehu sa pohybuje medzi 2 - 4%.

 

 

Antikoagulačná liečba


Za normálnych okolností by sa na povrchu umelej chlopne mohli vytvoriť krvné zrazeniny, ktoré by znemožnili jej funkciu. Preto pacienti s implantovanou mechanickou chlopňovou protézou musí natrvalo užívať lieky znižujúce krvnú zrážanlivosť Warfarín. U biologických chlopní je táto liečba užívaná je niekoľko mesiacov po operácii, ale dlhodobo nie je nutná.

Antikoagulačná liečba nevyhnutne vyžaduje pravidelnú laboratórne kontrolu - Quickovho testu a / alebo PT testu, vyjadrenom v štandardizovaných jednotkách INR (International Normalized Ratio).

Ak je hodnota nízka, znamená to, že dávka lieku je nedostatočná, liečba je málo účinná a hrozí nebezpečenstvo trombózy umelej chlopne. Naopak vysoká hodnota znamená predávkovanie warfarínom a zvýšené riziko krvácania.
Varovným signálom môže byť: krvácanie z nosa, krvavé sfarbenie moču, čierna stolica, nápadná tvorba modrín. V takom prípade ihneď vyhľadajte lekára. Odporúčaná hodnota INR po náhrade aortálnej chlopne je 2,5-3,0, po náhrade mitrálnej chlopne 2,5 - 3,5.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI