PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

CIEVNA CHIRURGIA

HISTÓRIA

Už z druhej polovice 18.storočia pochádzajú doklady, ktoré potvrdzujú výkon cievnej chirurgie. Za zakladateľa dnešnej cievnej chirurgie je považovaný Carrel, ocenený Nobelovou cenou v roku 1912, ktorý so svojím tímom vypracoval v podstate všetky dnes používané postupy cievnej chirurgie (cievny steh). Výrazný rozvoj cievnej chirurgie bol zaznamenaný v 40. a 50.rokoch 20.storočia, kedy bola vyvinutá cievna protéza (umelá cievna náhrada). Samotný pokrok bol aj dôsledkom rozvoja ostatných medicínskych odborov, hlavne anesteziológie, farmakoterapie a resuscitačnej starostlivosti. Následne vývoj v cievnej chirurgii smeroval k mikrochirurgii, plastickej chirurgii, transplantácií, teda všade tam, kde je nutnosť cievneho spojenia. Súčasná cievna chirurgia umožňuje rekonštrukcie skoro všetkých významných ciev ľudského tela. Cievna chrirurgia je v súčasnosti samostatným nadstavbovým odborom chirurgie.
ZÚŽENIA A UZÁVERY TEPIEN
Prietok cievou pri danom vnútornom priemere je priamo úmerný tlaku krvi a odporu v koncových (periférnych) cievach. V normálnom stave je vnútorný priemer cievy taký, aby umožňoval zvýšenie kľudového prietoku pri poklese koncového odporu v cievach, takže pre kľudový prietok by stačil aj menší vnútorný priemer cievy. Zúženie cievy sa navonok prejaví až pri dosiahnutí zúženia na 75% , t.j 50% pôvodného vnútorného priemeru cievy (platí pre tkanivá a orgány, ktoré napožadujú zvýšené požiadavky pri ich záťaži (mozgové tkanivo). Výrazne sa táto skutočnosť prejaví pri svaloch dolných končatín, kde prietok pri aktivite (rýchlej chôdzi, behu) stúpa a prietočnosť cievy je znížená. V cievach dochádza k ukladaniu krvných častíc a fibrinu v zákutiach ciev, mení sa rýchlosť prúdenia a tým aj veľkosť sily pôsobiacej na stenu tepny. Za zúženým miestom tepny môžu vznikať výdute, poškodzuje sa endotel (vnútorna vrstva tepny) a ľahko dochádza k trombóze alebo k víreniu krvného toku v tepne.Zúženie ciev dolných končatín sa prejavuje bolesťami nôh v kľude a poruchami potencie u mužov. Rizikovými faktormi aterosklerózy je hlavne fajčenie, cukrovka=diabetes mellitus, vysoký krvný tlak=hypertenzia. Pri akútnej forme ischémie dolných končatín môžeme pohľadom pozorovať bledosť pokožky dolných končatín, mramorovanie, pocit chladu, strata aktívnej hybnosti dolných končatín a strata kožnej citlivosti. Pri chronickej ischémii dolných končatín sa ochorenie prejavuje strátou ochlpenia končatín, mrtvolná lesklá pokožka , stráta pigmentácie pokožky dolných končatín, poškodenie nechtov a gangréna. Na dotyk je citeľná znížená teplota pokožky, zvýšená potivosť, hmatom môžeme zistiť strátu pulzu za miestom uzáveru cievy, prípadne pred miestom uzáveru nahmatáme krvný vír.
DIAGNOSTIKA
Diagnostika pomocou angiografie, prípadne ateriografie je v týchto prípadoch neoddeliteľná súčasť vyšetrení, aby bolo čo najpresnejšie určené miesto uzáveru a rozsah zmien, ktoré sa udiali ako dôsledok uzáveru. Tu zaraďujeme akútne tepenné uzávery (embólie a trombózy), rôzne mechanické poškodenia a poranenia , krvácajúce výdute a dissekcie.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI