PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

TROMBOEMBOLICKÁ PRÍHODA - TROMBOEMBOLICKÉ OCHORENIE

Tromboembólia = klinický pojem, zahrňuje dva chorobné stavy.

Vznik krvnej zrazeniny vo vnútri cievneho riečišťa (trombóza) a vrhnutie zrazeniny do ciev na inom mieste tela (embólia, embolizácia).
Ak by sa krv nezrážala, človek by vykrvácal aj z úplne drobného krvácajúceho poranenia. Vo vnútri ciev sa ale krv zrážať nesmie a pri normálnych okolnostiach sa nezráža, pretože mu v tom bráni zložitý, ale dômyselný systém krvných koagulačných faktorov. Ak by aj k zrážanlivosti krvi došlo, nastúpi účinná trombolýza = rozpúšťanie krvnej zrazeniny.
Pri porušení rovnováhy medzi tvorbou a likvidáciou drobných krvných zrazenín (trombov) môže dôjsť k trombóze. Klasickým príkladom je tromboembolickej choroby je pľúcna embólia (embolizácia), ktorá vzniká najčastejšie v žilách dolných končatín (vzácne j inde), kedy nastane ako dôsledok spomaleného prúdenia krvi (pri žilovej nedostatočnosti - varixoch, pri dlhodobom upútaní na lôžko alebo pri niektorých celkových ochoreniach s poruchou zrážanlivosti krvi-niektoré malé nádory) vznik zrazeniny (flebotrombóza).
Ak trombus zostane na mieste svojho vzniku, zapríčiňuje uzáver žily, ale môže sa aj sám rozpustiť.
Ak sa však odtrhne od steny cievy, v priebehu niekoľkých sekúnd prejde do pravej časti srdca a je “vystrelený“ do tepenného riečišťa v pľúcach, kde podľa svojej veľkosti uviazne. Toto zapríčiní akútny nedostatok dychu, vykašliavanie krvi, zlýhanie srdca alebo dokonca aj okamžitú smrť.
Tromboembolická príhoda môže vzniknúť aj pri trombe v ľavej predsieni srdca, pri nepravidelnej pulzovej frekvencii (fibrilácia predsiene), kedy sa tromb dostáva do tepien kdekoľvek v tele, do končatín, do oka alebo do mozgu. Prejavom tohto stavu môže byť náhla strata zraku na jedno oko, mozgová príhoda alebo akútny tepenný uzáver na končatine (prejaví sa bledosťou tkaniva, vymiznutím pulzu a bolesťou).
Ak zvýšené riziko tvorby vnútrožilových zrazenín je známe, predchádzať sa tomu dá antiagregačnou liečbou, kedy sa na liečbu používa kyselina acetylosalicylová alebo antikoagulanty. Ak už zrazenina vznikla (flebotrombóza), je bezpodmienečne nutné si ľahnúť, použiť elastickú bandáž končatiny a musí sa zahájiť liečba protizrážanlivými liekmi.

Asi laicky najznámejším - nie však najčastejším - prípadom tromboembolickej príhody je „syndróm turistickej triedy“, kedy v dôsledku dlhého sedenia v lietadle alebo v autobuse sa vytvorí zrazenina a po vystúpení z lietadla alebo autobusu nastane embolizácia.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI