PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

PREČO SRDCE BIJE VEĽMI POMALY ?

Najčastejším zdravotným problémom je bradykardia, t.j. rytmus srdca je veľmi pomalý alebo nepravidelný a nezodpovedá požiadavkám tela. Príznakmi bradykardie je točenie hlavy, silná únava, dušnosť alebo chvíľkové bezvedomie.
Bradykardia sa často vyskytuje z dôvodu narušenia rytmu srdca. Tieto poruchy majú veľa príčin.
Najčastejšie príčiny sú vrodené chyby srdca, ochorenia a lieky, proces stárnutia alebo následky infarktu myokardu. Niekedy je presná príčina neznáma.
Bradykardia je spôsobená chorobami SA-uzla a blokádami prevodného systému.
Choroby sinoatriálneho (SA) uzla
Poruchy rytmu SA-uzla sa nazývajú „syndróm chorého sínu“ alebo tiež „sick sinus syndrom“. Váš prirodzený kardiostimulátor = SA-uzol , niekedy nie je schopný vytvoriť impulz alebo zvýšiť rytmus srdca pri námahe, strese atď. Ostatné časti prevodného systému srdca často v takejto situácii prevezmú prácu SA-uzla. Tieto časti ovšem často nevedia udržať stály rytmus srdca, alebo nemôžu vytvárať rytmus, ktorý je veľmi pomalý alebo rýchly pre normálnu telesnú aktivitu. Tento problém môže vyriešiť implantovaný kardiostimulátor tým, že prevezme funkciu SA-uzla.
Blokáda prevodného systému srdca
Elektrické signály z SA-uzla musia prejsť cez AV-uzol. Signál potom pokračuje prevodným systémom v komorách. Vo vnútri AV-uzla, alebo pod ním, sa môže elektrický signál spomaliť alebo sa stať nepravidelným. Signál sa môže dokonca úplne zastaviť. Toto sa nazýva blokáda prevodného systému , pretože elektrický impulz je blokovaný pri vedení z predsiene do komôr.
Blokáda môže byť prvého, druhého alebo tretieho stupňa. Spomalenie rytmu srdca je závislé na stupni blokády srdca. Implantovaný kardiostimulátor môže prevziať funkciu porušeného AV-uzla a obnoviť normálnu činnosť srdca.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI