PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Čo je to kardiodefibrilátor ?

KARDIODEFIBRILÁTOR


Kardioverter-defibrilátor (ICD)
je prístroj, ktorý sa používa na  liečbu srdcových arytmií a ako prevencia náhlej kardiálnej (srdcovej) smrti. Na tu umiera vo vyspelých krajinách okolo 1-2 % obyvateľstva. Väčšina z nich trpí ochoreniami srdca, ischemická choroba srdca alebo rôzne formy kardiomyopatií. U niektorých (malej časti) chorých nie je možné zistiť žiadne ochorenie srdca. Podkladom náhlej kardiálnej smrti je pritom až v 85 % prípadoch rýchly rytmus srdca, pochádzajúci zo svaloviny komôr. Buď ide o tzv. fibriláciu komôr alebo o rýchlu komorovú tachykardiu. Objavenie sa jednej alebo druhej arytmie má za následok veľmi rýchle alebo nekoordinované sťahovanie srdca, a tým aj nedostatočné pumpovanie krvi do celého tela. Tento stav sa nazýva  zástava krvného obehu. Pokiaľ nedôjde v priebehu niekoľkých minút k prerušeniu arytmie alebo k zahájeniu účinnej kardiopulmonálnej resuscitácie (tj. nepriamej masáži srdca a dýchania z úst do úst), postihnutý človek  umiera.
Nejúčinnejšou cestou prerušenia týchto arytmií je čo najrychlejšia aplikácia elektrického šoku cez povrch hrudníka k srdcu (tzv. kardioverzia, pokiaľ ide o komorovú tachykardiu a defibriláciu v prípade liečby komorovej fibrilácie). Väčšina chorých, ktorí prekonali zástavu krvného obehu (tj. arytmia prestala spontánne alebo boli úspešne oživení = resuscitovaní), je bez následnej liečby ohrozená opakovaním celej situácie. Podobna sú na tom aj pacienti, ktorí upadli opakovane do bezvedomia na podklade komorovej tachykardie alebo majú opakovane komorovú tachykardiu vyvolateľnú pri elektrofyziologickom vyšetrení (kedy je svalovina komôr stimulovaná elektrickými podnetmi pomocou tenkých katetrov zavedených do srdca). Liečebné možnosti zahrňujú podávanie liekov, chirurgický výkon (revaskularizácia doplnená o odstránenie miesta, z ktorého arytmia vzniká), implantáciu kardiovertera-defibrilátora alebo kombináciu týchto metód.

Kardioverter-defibrilátor je indikovaný v prípa- doch, kedy arytmie nie je možné potlačiť liekmi alebo ich zdroj odstrániť.
Pacient je tak zabezpečený pre prípad opako- vania sa arytmie. Prístroj síce vzniku arytmie nezabráni, ale dokáže ju automaticky zistiť a poskytnúť okamžitú liečbu (kardioverzia alebo defibrilácia) priamo v srdci.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI