PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

1. celoslovenské stretnutie kardioklubov
Slovenska

Kúpele SLIAČ
23. - 24. 9. 2006

V rámci Slovenskej republiky sa občania s ochorením kardiovaskulárneho systému združujú v kluboch a združeniach, ktoré im slúžia na získavanie informácií o ich ochorení, na výmenu skúseností súvisiacich s riešením rôznych životných situácií a pre spoločenské vyžitie.
Obdobné organizácie pre ľudí s iným zdravotným postihom si úspešne vymieňajú svoje skúsenosti vyplývajúce z ich činnosti. Kardioklub SK poskytol svoj potenciál a z vlastnej iniciatívy zvolal 1. Stretnutie kardioklubov Slovenska v dňoch 23. - 24. 9. 2006 do kúpeľov Sliač.
Stretnutie kardioklubov Slovenska bolo zvolané pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý sa organizuje vždy v poslednú septembrovú nedeľu (tento rok 24. septembra). Vyhlasujú ho spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná federácia srdca.

24.9. - 27.9.2008
v hoteli Jantár
v kúpeľoch Dudince

hotel JANTÁR


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI