PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

 

 

Prešiel rok a vďaka ochote a podpore našich partnerov, sa nám opätovne podarilo zorganizovať Stretnutie kardioklubov Slovenska a kardioklubov z Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky, tentoraz ale na úrovni Národnej konferencie.


Národná konferencia

III. stretnutie kardioklubov

s medzinárodnou účasťou

 

je takmer týždenná nekomerčná akcia – cieľom, ktorej je zjednotiť kardiokluby a metodicky podporovať jednotlivé aktivity tak, aby boli súčasťou tvoriaceho sa pacientskeho hnutia a celonárodnej kampane proti kardio-vaskulárnym ochoreniam v súlade s cieľmi a zámerom IAPO (International Alliance of Patients´ Organization, London = Medzinárodná aliancia pacientských organizácií v Londýne).

 


Dosah Národnej konferencie kardioklubov sa dá len predpokladať, avšak skúsenosť nám hovorí, že ak sa podarilo splniť ciele a zámery I. a II. stretnutia kardioklubov Slovenska, je reálny predpoklad, že sa podarí splniť aj ciele Národnej konferencie kardioklubov. Silnejúce pacientske hnutie a zakladanie nových aktívnych kardioklubov je plnenie cieľov a zámerov Kardioklub SK, ale aj cieľov a zámerov kardioklubov z Team kardioklub SK, pre budúcnosť obyvateľov Slovenska v oblasti prevencie, osvety a informovanosti pacientov o kardiovaskulárnych ochoreniach.


Málokto vie, že každú minútu niekto zomrie

v Európskej únii na náhlu kardiálnu smrť
– ale nemusí !


Tento alarmujúci údaj je málo známy, ale má vysokú výpovednú hodnotu. Väčšinou by stačilo, aby každý vedel, čo to vlastne kardiovaskulárne ochorenie je, ako sa mu dá predísť, ako s ním bezpečne žiť a ako niekomu v ohrození náhlej kardiálnej smrti pomôcť.
Stačí si uvedomiť, že za jeden rok je to viac ako 520 tisíc obyvateľov Európskej únie,
čo predstavuje takú intenzitu úmrtí, ako keby bola Európska únia vo vojne. Len si predstavte, že za päť rokov (toľko trvala 2.svetová vojna) zomrie na náhlu kardiálnu smrť až 2 a pol milióna ľudí ! Veľká väčšina obyvateľov Európskej únie a aj Slovenskej republiky, majú nedostatočné alebo nízke vedomie o kardiovaskulárnych ochoreniach, ochoreniach srdca a ochoreniach ciev.
Stačí, ak sa nenápadne popýtate okolo seba a zistíte, že každý druhý Váš známy alebo kolega, má nejakú formu kardiovaskulárneho ochorenia, alebo v jeho rodinnom prostredí sa takýto jemu blízky človek nachádza. Akosi sme si zvykli na skutočnosť, že infarkty a mŕtvice postihujú stále mladších a mladších ľudí. Už nie je vzácnosťou počuť o tom, že na infarkt zomrel aktívny mladý človek, príp. športovec priamo na športovisku, alebo že stále mladšie a mladšie ženy majú ťažkosti so žilami svojich nôh – varixami. Muži sa radi obzrú za peknými ženskými nohami, avšak ak sa ich opýtate, či niečo vedia o najčastejšom zdravotnom postihnutí ženských nôh, ostanú v údive stáť.

Mužov to už nezaujíma !

Škoda !


Mladí a zdraví človek si nepripúšťa, že by aj jeho mohlo prekvapiť ochorenie jeho srdca, zrýchlený pulz, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, náhla kardiálna smrť alebo mŕtvica. Väčšina má tieto nepríjemné zdravotné ťažkosti zafixované ako ochorenia a problémy svojich rodičov a starých rodičov. Skutočnosť je však alarmujúca, pretože tieto ochorenia majú stále mladší a mladší ľudia.


Za niekoľko rokov sa už bude dať povedať,

že vysoký krvný tlak je chorobou všetkých !!!


Je potrebné si uvedomiť, že až 80 % obyvateľov Slovenska je ohrozených kardiovaskulárnymi ochoreniami a každý druhý pacient zomiera na kardiovaskulárne ochorenie.

 

 


Kardiokluby poskytujú dostatok informácií a životných príbehoch o tom, aké vie byť kardio-vaskulárne ochorenie zákerne a bezcitné.

Úspešný mladý muž skončí svoju kariéru skôr, ako sa mohol dožiť svojich štyridsiatich narodenín, alebo 21-ročná mamička s hrôzou prekoná infarkt myokardu a následne operáciu srdca. To sú len dva príbehy z množstva tých, ktoré si v kardio-kluboch prerozprávajú ich členovia alebo ich rodinní príslušníci a známi.

 

 

Väčšina ľudí sa dozvie detaily o živote s kardiovaskulárnymi ochoreniami, príbehy o živote a smrti, príbehy o návratoch do života, až keď sa stanú členmi kardioklubu.

Dosť neskoro !

 

Mgr. Igor CHAMILLA


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI