PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

cajkovaKardioklub LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
nábr. Dr. A. Stodolu č. 1567/1
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO : 142060419
DIČ : 2022446151


predsedníčka :
Mária ČAJKOVÁ
tel. : 044-5521134
mobil : 0904 031938
0918 170131

@ : lmikulas@kardioklub.sk

Štatutárny zástupca, predseda Rady klubu : Mária Čajková

E – mail : mariacajkova@stuffnet.sk
mariacajkova@zoznam.sk

Ďalšie informácie :
www.liptov.sk/los osveta@vuczilina.sk
www.kardioklub.sk


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI