PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Cvičenie

Pre Vaše choré telo je dobré akékoľvek cvičenie, ale hlavne pre srdce je najlepšie cvičenie, kedy telesný pohyb spojený s určitou námahou napomáha organizmu zvládať aj niektoré náhle životné záťažové situácie. Najvhodnejším cvičením je chôdza, alebo ľahký beh (len u tých, ktorým to zdravotný stav a lekár dovoľuje), plávanie alebo jazda na bicykli, prípadne aj aerobik. Zacvičiť si znamená zbaviť sa nahromadeného celodenného napätia. Niekedy je na konci dlhého dňa obtiažne sa prinútiť k cvičeniu, preto vrelo doporučujem cvičiť v ranných a dopoludňajších hodinách, kedy je Vaše telo ešte po spánku oddýchnuté a zrelaxované. Večer doporučujem sa radšej poprechádzať, najlepšie so svojim psíkom, ktorý bude od Vás túto prechádzku dôrazne vyžadovať. Prekvapí Vás, ako sa budete cítiť osviežení a koľko získate energie.
Zlaté pravidlo pre každé cvičenie znie: začať pomaly, postupne pridávať na intenzite a vytrvať ! Aby mohlo cvičenie mať na Váš organizmus blahodárne účinky, doporučujú odborníci cvičiť dvakrát až trikrát týždenne. Po zvládnutí tohto intervalu cvičenia už môžete cvičiť pravidelne každý deň. Dôležité je striedať rôzne typy cvikov podľa doporučenia rehabilitačného pracovníka


K RIZIKOVÝM FAKTOROM ISCHEMICKEJ CHOROBY SRDCA PATRIA :
- fajčenie
- vysoký tlak krvi
- vysoká koncentrácia cholesterolu v krvi
- zvýšená hladina homocysteinu v krvi
- nadváha
- telesná nečinnosť, nedostatok športových aktivít
- cukrovka (diabetes mellitus)

PRÍNOSOM PRAVIDELNEJ TELESNEJ AKTIVITY PRE SRDCE :
* zlepšuje činnosť srdca

* pomáha znižovať v krvi množstvo škodlivého cholesterolu neseného lipoproteinom s nízkou hustotou (LDL-cholesterolu); LDL-cholesterol prispieva k rozvoju aterosklerózy (ukladaniu tuku v stenách tepien)
* pomáha zvyšovať v krvi množstvo prospešného cholesterolu neseného lipoproteinom s vysokou hustotou (HDL-cholesterolu); HDL-cholesterol zabraňuje ukladaniu tuku do stien tepien

* pomáha znižovať krvný tlak.

AKO SA PRINÚTIŤ K CVIČENIU
* Vyhraďte si vo svojom dennom programe pravidelný čas pre cvičenie

* Zúčastňujte sa skupinovému cvičeniu v kolektíve s rovnakým alebo podobným ochorením

* Nájdite si spoločníka a spoločne pravidelne cvičte
* Zaraďte do svojho denného programu pravidelné prechádzky

* Pokiaľ to je len trochu možné, nepoužívajte eskalátory alebo výťahy, choďte po schodoch

* Choďte pešo alebo jazdite na bicykli, pokiaľ to je možné.

Buďte denne fyzicky aktívny

Tak ako fyzická aktivita, tak aj udržanie zdravej hmotnosti sú pre dobré zdravie bezpodmienečne nutné, ale prospievajú zdraviu rôznym spôsobom. Chorí ľudia môžu včlenením rozumnej miery fyzickej aktivity do každodenného života zlepšiť svoje zdravie a tiež sa aj pobaviť. Fyzická aktivita zahrnuje pohyb telom. Rozumná miera fyzickej aktivity znamená akúkoľvek aktivitu, z ktorej môžete mať ešte väčší zdravotný prospech. Bez ohľadu na druh vybranej aktivity ju môžete vykonávať naraz alebo delene na dvakrát alebo trikrát behom dňa.


Dobré rady
* Väčšinu dni v týždni, ideálne denne, sa zapojte do Vám primeranej športovej aktivity.
* Pokiaľ ste fyzicky neaktívny, staňte sa aktívnymi.

* Pokiaľ už ste fyzicky aktívny, túto aktivitu udržujte alebo ju podľa svojich možností aj zvýšte.
* Vyberte si fyzické aktivity, ktoré sú v súlade s Vašími možnosťami (rekreačný alebo rehabilitačný program).
* S ohľadom na Váš zdravotný stav, vždy konzultujte svoje možnosti športovej aktivity so svojim lekárom !!!

 

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI