PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

AKO BYŤ FIT

O tom, že každý človek sa má cítiť čo najlepšie, vie každý z nás. Často hovoríme, že sme fit, ale skutočne vieme čo to znamená byť fit ?

 

Byť fit znamená :
- že sa na konci dňa cítime rovnako čerstvo ako ráno,
- že nás neopúšťa životný elán,
- že nás stále zaujímajú veci okolo nás ( deti, rodina, domácnosť ),
- že v noci dokážeme spať hlbokým a zdravým spánkom,
- že bez badateľných problémov zvládame bežné životné situácie.


Byť fit aj po chorobe je už pomerne zložitý problém, pretože náš chorý organizmus už má svoje obmedzenia a danosti, ktoré sú zapríčinené práve dôsledkami samotnej choroby.
Celkovo dobrý zdravotný stav - dobrá telesná kondícia - by mali tvoriť tri základné zložky, ako je vytrvalosť, ktorá udržuje srdce a pľúca v poriadku, svalová sila a pružnosť svalstva, aby ste zostali ohybní a pohybliví. Aj v chorobe je možné začať s tréningom, pokiaľ je to možné, tak ihneď. Fyzická kondícia umožňuje podstatne ľahšie prekonávať úskalia choroby a uľahčuje prechod na nový životný štýl, ktorý je nutné pri prekonávaní dôsledkov choroby upraviť. Neočakávajte, že sa z Vás stane vrcholový športovec, alebo že sa Vaše fyzické schopnosti úplne obnovia a budú ako pred chorobou. Snažte sa, aby ste dokázali absolvovať primerane dlhú prechádzku, dokázali zvládnuť schodište aspoň na prvé poschodie, sami zvládli samoobslužné činnosti (obliekanie, obúvanie, osobnú hygienu, údržbu šatstva a bežné drobné nákupy). Dôrazne upozorňujeme, že sa bezpodmienečne musíte vyvarovať pocitu nadmernej únavy a dychovej nedostatočnosti. Správne dýchať je základom zvládnutia akýchkoľvek fyzických aktivít. Opatrnosť je namieste, pretože Váš organizmus už nemá také odolné srdce a krvný obeh, ako pred prepuknutím samotnej choroby. Pre skvalitnenie svojho životného štýlu doporučujeme venovať sa aj cvičeniam jógy, ktorá svojim ponímaním výrazne napomáha rekonvalescencii. O jóge už existuje dostatok verejne prístupných informácií.

 

chôdza


Cvičením sa prirodzene upravuje hladina cholesterolu v krvi. prirodzene sa upravuje krvný tlak, znižuje sa stres a upravuje sa aj telesná hmotnosť.


Pri dodržiavaní týchto základných pravidiel životného štýlu sa budete cítiť podstatne lepšie a dôsledky Vašej choroby budete znášať omnoho ľahšie. Výrazne obmedzte a minimalizujete nebezpečenstvo recidívy akútnych stavov srdcových ochorení, ochorení krvi a ochorení ciev.

 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI