PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Rekonvalescencia doma

Rekonvalescencia doma
Po implantácii Vášho kardiostimulátora Vás lekár alebo sestrička poučia o následnej domácej starostlivosti.
Všeobecné inštrukcie :
 • vyhýbajte sa zdvíhania ruky na strane rezu niekoľko dní po implantácii na svoj kardiostimulátor priamo netlačte (napr. neľahajte si na neho, nestláčajte ho, neposunujte ho a nekrúťte s ním).
 • udržiavajte ranu po implantácii čistú a suchú (nemocničný personál Vám poskytne inštrukcie)
 • kontrolujte miesto rezu. Pokiaľ spozorujete známky infekcie ako sú horúčka, bolestivosť, opuch, začervenanie alebo mokvanie rany, ihneď sa spojte s Vašim lekárom
 • absolvujte všetky následné lekárske kontroly.

Kontrolné vyšetrenia s kardiostimulátorom
Lekár Vám môže poradiť, ktoré aktivity, potraviny, lieky a aktivity môžete, a ktorých sa treba vyvarovať.

Aktivity – pokiaľ nie je rez zahojený, môže Vám lekár zakázať určité činnosti. Opýtajte sa lekára na aktivity, ktoré chcete vykonávať.
Strava – lekár Vám môže doporučiť, aby ste konzumovali alebo sa vyhýbali určitým potravinám, pretože môžu ovplyvňovať činnosť Vášho srdca.
Lieky – váš lekár tiež môže predpísať lieky, ktoré budú podporovať Váš kardiostimulátor a pomáhať Vášmu srdcu pracovať v správnom rytme. Uistite sa, že dodržiavate predpísané dávkovanie liekov.

Ktoré príznaky sledovať
Zatelefonujte svojmu lekárovi, pokiaľ zistíte niektorý z nasledu- júcich príznakov :
 • známky infekcie na mieste rezu. Príznaky obsahujú : teplotu spoločne so začervenaním, opuch, pocit tepla, bolestivosť alebo výtok z chirurgickej rany.
 • obtiažnejšie dýchanie
 • točenie hlavy
 • pocity na odpadnutie
 • pretrvávajúca slabosť alebo únava
 • bolesť na prsiach
 • pretrvávajúce čkanie
 • opuch nôh, členkov, rúk alebo zápästia
 • zvýšený nepokoj
 • búšenie srdca

Obnovenie aktivity a cvičenia
Akonáhle sa začnete cítiť lepšie, so súhlasom Vášho lekára budete postupne schopný sa vrátiť ku svojim bežným aktivitám.
Budete môcť opätovne :
 • cestovať a riadiť autá
 • kúpať sa, sprchovať, plávať
 • obnovenie sexuálnej aktivity
 • návrat do práce
 • zúčastňovať sa voľnočasových aktivít alebo rekreačných činností, ako sú prechádzky, turistika, záhradkárenie, bowling, golf alebo rybárčenie
Niektorí ľudia s kardiostimulátorom sa zúčastňujú aj takých namáhavých aktivít, ako je behanie, badminton alebo tenis. Napriek tomu je dôležité, aby ste sa riadili radami svojho lekára. Po návrate ku svojim denným činnostiam by ste sa mali cítiť lepšie.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia :
 • Vyhýbajte sa hrubému fyzickému kontaktu (narážanie, padanie).
 • Vyhnite sa lyžovaniu, rugby, basketbalu alebo futbalu, pokiaľ ich vykonávanie zahrňuje hrubý fyzický kontakt
 • Vyhnite sa streľbe, pokiaľ pažbu pušky opierate o rovnaké rameno, kde je Váš kardiostimulátor
 • Vyhnite sa všetkým aktivitám, ktoré môžu spôsobiť stlačenie Vášho kardiostimulátora


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI