PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ VYŠETRENIE - ELEKTROKARDIOGRAM - EKG

Prvé elektrické záznamy činnosti srdca boli vykonané pomocou galvanometra, ktoré na konci 90-tych rokov 20.storočia vykonával holandský fyziológ Willem Einthoven. Postupne jeho prístroj zdokonaľovali, pretože jeho prístroj mal len tri snímače. Dnešné prístroje bežne používajú deväť snímačov, aby vyšetrenia boli čo najpresnejšie.
EKG je v dnešnej dobe už súčasťou každého interného vyšetrenia a vykonávajú ho aj lekári prvého kontaktu. Pomocou EKG sa najčastejšie diagnostikujú bolesti v hrudi, dusnosť, závraty a pocity búšenia srdca. Záznam elektrickej aktivity srdca ukáže prípadné odchýlky od pravidelného srdcového rytmu a prípadné poruchy, upozorní na nedostatočné okysličovanie jednotlivých častí srdca (ischémiu) a odhalí aj staršie poškodenie srdcového svalu (infarkt myokardu). Umožňuje lokalizovať postihnutie a určiť rozsah postihnutia srdca.
EKG je nebolestivé a jednoduché vyšetrenie, ktoré je možné vykonať pomocou špeciálneho prístroja - elektrokardiografu, ktorý sa skladá z elektród (umiestňujú sa na povrch tela vyšetrovaného), ktoré zachytávajú elektrické prúdy. Najčastejšie sa používa 12-elektródové EKG, ktoré zapisuje šesť zvodov z končatín a šesť zvodov z hrudníka. Prenosné EKG mávajú väčšinou menej zvodov. Každý zvod je samostatne zapisovaný na priebežne sa posunujúci špeciálny záznamový papier, prípadne zobrazuje hodnoty na monitore. Pod elektródy zvodov sa na zvýšenie vodivosti a citlivosti elektród používa gél alebo vodný roztok.

Ako to funguje
Srdcový sval obsahuje bunky, ktoré vyvolávajú podnety na jeho sťahovanie. Tieto bunky vedú vzruchy do všetkých častí srdca, kde podráždením jednotlivých buniek dôjde k zmene elektrického napätia v bunke, vznikajú elektrické prúdy, ktoré sa šíria všetkými smermi. Ľudské telo je dobrý elektrický vodič, takže tieto elektrické prúdy sú vedené až na povrch tela, kde ich elektródy zvodov EKG zachytia, zosilia a EKG prístroj ich zaznamená.

Príprava na vyšetrenie
Samotné vyšetrenie nepotrebuje žiadnu prípravu, ale pred vyšetrením je vhodné, aby vyšetrovaný uviedol vyšetrujúcemu všetky lieky, ktoré užíva. Niektoré z liekov môžu pôsobiť na srdce a ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Vyšetrenie
Pred vyšetrením je potrebné zobliecť sa do pol tela, vyhrnúť si ponožky a povytiahnúť nohavice tak, aby sa odhalili členky a uložiť sa na vyšetrovacie lôžko.
Na zápästie, na členky a na hrudník sestra nanesie vodivý gél alebo vlažnú vodu, čím zaistí lepšiu vodivosť medzi telom a elektródami. Následne na telo vyšetrovaného umiestni elektródy, na ruky a nohy - končatinové elektródy, pomocou prísaviek umiestni na hrudník elektródy - hrudníkové elektródy. Nasleduje samotné vyšetrenie EKG, počas ktorého je potrebné, aby vyšetrovaný ostal v kľude, nehýbal sa a nehovoril, pretože tieto aktivity môžu ovplyvniť výsledok vyšetrenia. Počas vyšetrenia z prístroja EKG začne vychádzať záznamový papier, na ktorom v podobe kriviek je zachytená elektrická aktivita a činnosť srdca vyšetrovaného. Vyšetrenie trvá len niekoľko sekúnd, počas ktorých môže vyšetrujúci požiadať vyšetrovaného, aby zadržal dych, prípadne aby zhlboka dýchal. Po ukončení meraní vyšetrujúci odstráni elektródy a vyšetrovaný môže odísť. Záznam z vyšetrenia EKG je k dispozícii okamžite (výjde z prístroja počas vyšetrenia), ale odborné posúdenie záznamu EKG musí vykonať lekár, ktorý na základe zistení napíše lekársku správu s výsledkom vyšetrenia.

Vysvetlenie k elektrokardiografickému vyšetreniu = EKG
Vyšetrenie EKG má podobu krivky, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu zachytenú na jednotlivých elektródach EKG-zvodov. Lekár podľa tvarov kriviek dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky. Všetky tieto informácie poskytujú lekárovi obraz o prípadnom postihnutí srdca, zväčšení jednotlivých oddielov srdca a podobne.
V prípade, že lekár zistí, že výsledky EKG majú závažný charakter, odporučí hospitalizáciu, v lepšom prípade vyšetrovaného upozorní na potrebu šetriť sa a doporučí ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie.
V súčasnosti je EKG-prístroj všeobecne dostupný vo všetkých ambulanciách lekárov a používajú sa aj prenosné EKG-prístroje, ktoré sú najčastejšie umiestnené v sanitných vozidlách a vozidlách rýchlej záchrannej služby.
 
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI