PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

TLAČOVÁ SPRÁVA č.1 - 25.8.2008

Image

KTO SME ?

Kardioklub SK je pacientske občianske združenie, združujúce existujúce kardiokluby na Slovensku a aj jednotlivcov, pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, ich rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Kardioklub SK v rámci svojej činnosti poskytuje svojim členom poradenskú a konzultačnú činnosť zameranú na oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, rodiny, zamestnanosti, samozamestnávania, prevencie pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, osvetovej činnosti a spolupráce s obdobnými združeniami a klubmi v zahraničí.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Kardioklubu SK je poskytovanie sociálneho poradenstva na základe povolenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo svojom klubovom zariadení Kardio-Info-Centrum Košice = KIC Košice.
Kardioklub SK vyhľadáva aktívnych ľudí s ochoreniami srdcovo-cievneho systému a pomáha im pri zakladaní nových kardioklubov - občianskych združení. Pri zakladaní nového kardioklubu - občianskeho združenia môžete počítať s maximálnou pomocou Kardioklubu SK. Cieľom Kardioklubu SK je, aby v každom meste a obci vznikali kardiokluby, ktoré budú pomáhať nielen chorým, ale aj zdravým ľuďom, rodinným príslušníkom a ich priateľom.
V Kardioklube SK sa môžete pýtať na všetky oblasti života s ochoreniami srdca a ciev. Kardioklub SK vznikol v roku 2003 ako klub pacientov, ktorí sa stretli na liečení v kúpeľoch Sliač. Všetkých spájala jedná a tá istá vec, choroba srdcovo-cievneho systému, chuť žiť a navzájom si poskytnúť informácie súvisiace s týmto ochorením.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI