PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Čo robiť, keď dostanete výboj

int_header

Ak máte príznaky svedčiace o tom, že začala Vaša tachyarytmia :


1. Chovajte sa podľa doporučení Vášho lekára alebo sestry, či máte zavolať v prípade, že prístroj aplikoval výboj.
Pokiaľ zavoláte, môže sa Vás lekár opýtať na nasledujúce údaje :

  • Čo ste robil(a) tesne pred tým, než prístroj vydal výboj ?
  • Aké príznaky ste mal(a) pred výbojom ?
  • Ako ste sa cítil(a) tesne po výboji ?

2. Upokojte sa a vyhľadajte miesto, kde sa môžete pohodlne posadiť.
3. Pokiaľ je to možné, požiadajte niekoho, aby bol s Vami v priebehu celej epizódy.
4. Poučte svojich priateľov alebo členov rodiny, aby zavolali záchranku v prípade, že dostanete výboj a zostanete v bezvedomí viac ako 1 minútu.
5. Pokiaľ sa necítite dobre po výboji, požiadajte niekoho, aby zavolal záchranku a pomohol Vám sa pripraviť na príjem na jednotku intenzívnej starostlivosti (koronárnu jednotku) najbližšej nemocnice. Keď sa Vás niekto bude dotýkať vo chvíli, keď dostanete výboj, môže cítiť, ako sa Vaše svaly na prsiach a pažiach kontrahujú a môže vidieť, že poskočíte ako pri zľaknutí. Výboj neublíži osobe, ktorá sa Vás dotýkala. Výboje z ICD sú vnímané veľmi rozlične.

 

Nositelia ICD popisujú zásah prístroja nasledujúcim spôsobom :


Antitachykardická stimulácia : väčšina pacientov tieto impulzy necíti. Niektorí ju cítia, ale popisujú ju ako bezbolestnú.
Kardioverzia : pacienti často popisujú takýto výboj ako „úder do pŕs“ spojený s miernou bolesťou.
Defibrilácia : niektorí ľudia stratia vedomie akonáhle vznikne fibrilácia komôr, takže si nie sú vedomí následného šoku. Iní, ktorí dostali výboj pri vedomí, ho popisujú ako „kopnutie do pŕs“, ktoré ich vyľaká, ale udalosť prebehne veľmi rýchlo. Niektorí sa cítia byť týmto výbojom uistení, že sa môžu vrátiť k denným aktivitám a vedia, že ICD je stále pripravený zasiahnuť, ak bude potrebné. Iní popisujú výboj ako prchavý, ale bolestivý. Je dobré si pripraviť plán pre mimoriadne udalosti. V tejto knižočke je rubrika na zapísanie telefónu na miestne zdravotnícke zariadenia a na zapísanie Vami užívanej liečby. Majte tieto informácie pripravené pri telefóne.


Čo by mali vedieť členovia Vašej rodiny a Vaši priatelia?


Dajte sebe a celej Vašej rodine niekoľko mesiacov času, aby si zvykli na Váš ICD. Väčšina ľudí získa k ICD pozitívny vzťah. Občas sa niektorí pacienti môžu cítiť tak trochu depresívne, zraniteľne, nahnevane, majú strach či obavy. Pokiaľ tieto pocity trvajú niekoľko mesiacov, poraďte sa s Vaším lekárom, na koho sa máte obrátiť pre kvalifikovanú radu. Môžete si taktiež pohovoriť s inými pacientmi, ktorým bol implantovaný ICD a opýtať sa, k akým zmenám došlo u nich v súvislosti s implantáciou ICD.


Opýtajte sa Vášho lekára alebo sestry, či organizujú v ich zdravotníckom zariadení takéto skupinové sedenia pacientov s ICD.


Po určitom čase sa Vám bude v súvislosti s návratom k práci, záľubám a rodinnému životu vracať Vaša sebadôvera. Vaša rodina Vám môže byť v priebehu hospitalizácie dôležitou oporou. Povzbuďte ich, aby sa tiež niečo dozvedeli o Vašom ICD a o tom, ako sa môžu stať Vašou oporou aj v ďalšom živote doma. Pokiaľ sami majú nejaké otázky či obavy, povedzte im, nech zavolajú Vášmu lekárovi alebo sestre.
Niektorí priatelia či rodinní príslušníci môžu mať záujem o tréning v kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR). Môžu taktiež prejaviť záujem o účasť v skupinových sedeniach spolu s Vami.


Dajte sebe i svojej rodine čas na privyknutie si na Váš ICD.

 

implantat
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI