PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Návšteva lekára

 

 

Lekárske prístroje a zariadenia, lekárske zákroky

Pred všetkými lekárskymi zákrokmi nezabudnite oznámiť zdravotníckemu personálu, že máte implantovaný ICD. Pri použití primeraných preventívnych opatrení väčšina zdravotníckych úkonov neinterferuje s Vaším ICD.


Diagnostické RTG vyšetrenie, RTG hrudníka, zubov, CT vyšetrenie, mamografia.
Správne vykonanie mamografického vyšetrenia vyžaduje tesný kontakt prsníka s RTG zariadením. Pokiaľ máte implantovaný kardio-stimulátor v podkľúčnej oblasti , sú niekedy vhodné úpravy zmier-ňujúce tlak prístroja, čo so sebou nesie pohodlie pre pacienta.


Stomatologické procedúry, ktoré zahŕňajú vŕtanie zubov, ultrazvukové sondy na čistenie zubov.
Liečebný ultrazvuk, či elektrolýza môžu byť použité pri príslušných preventívnych opatreniach a za predpokladu, že zákrok nie je vykonaný priamo nad implantátom.

 

Niektoré lekárske úkony môžu produkovať vysokú úroveň interferencie. Je vhodné prediskutovať eventuálne riziká a výhody z výkonu daného konkrétneho zákroku s Vaším lekárom alebo sestrou. Ide o elektrochirurgiu, diametriu, litotripsiu a radiačnú terapiu.

 

Magnetická rezonancia nie je v súčasnosti doporučovaná nositeľom ICD. Ak je potrebné použiť externý defibrilátor, nesmú sa elektródy klásť nad ICD.
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI