PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

Prestanú fajčiť len motivovaní

Zatiaľ čo z mužskej časti dospelej populácie fajčí 55 percent, zo žien asi 30 percent. Rozdiel je aj v množstve škodlivých látok, ktoré sa do organizmu dostanú, pretože muži vyfajčia v priemere asi dvadsať cigariet denne a ženy päť.
Pre úspech pri odvykaní si od fajčenia je veľmi dôležitým faktorom motivácia, pretože je dokázané, že od zlozvyku fajčenia nikoho neodnaučili lieky, tabletky, náplaste alebo žuvačky, ktoré namiesto cigarety dodávajú organizmu v redukovanom množstve nikotín, ani tabletky, ktoré ovplyvňujú receptory centrálnej nervovej sústavy a potláčajú chuť si zapáliť.
Vieme, že sú vypracované odvykacie programy závislosti od tabaku, ktoré sú zložené z časti medikamentóznej a časti psychoterapeutickej.
 
 

Účinky medikamentóznej časti zvýrazňuje psychoterapeutická.

Psychoterapeutická časť odvykacej kúry začína zisťovaním, prečo vlastne fajčiar začal fajčiť, čo ho na fajčení najviac fascinuje a čo fajčením získava. Následne kúra pokračuje hľadaním nových štýlov života tak, aby do tohto štýlu už fajčenie nepatrilo. Najčastejšie je náhrada fajčenia športom, pri ktorom sa uvoľňujú endorfíny, ktoré spôsobia podobný príjemný pocit ako sú pocity pri fajčení.
 
 
V celom procese odvykacej kúry má nezastupiteľné miesto motivácia, pretože žiadna kampaň, argumenty alebo presviedčanie odborných lekárov nedokáže fajčiara od zlozvyku odradiť. Proste fajčiar musí sám chcieť prestať fajčiť a musí mať na tento svoj neľahký krok silnú motiváciu. Určite je nezanedbateľné urobiť výpočet finančných strát a prínosov, ktoré priamo vyplývajú zo zlozvyku fajčenia.
Veľkou stratou vyplývajúcou z fajčenia je zhoršenie zdravotného stavu fajčiara, najčastejšie spájané s rakovinovým ochorením pľúc, ale aj chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
Chronická obštrukčná choroba pľúc vážne postihuje pľúca každého druhého až tretieho fajčiara a často je dôvodom na invaliditu a vyradenie človeka z pracovného procesu.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI