PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

VŠEOBECNE O PROBLÉMOCH V SEXE


Najčastejšia skupina sexuálnych problémov má pôvod v poruchách vzájomných vzťahov, kedy cyklus sexuálnych reakcií pri pohlavnom styku je porušený. Cyklus má tri fázy : túžba, vzrušenie a vyvrcholenie (orgazmus), ktoré za normálnych okolností prebiehajú v tomto poradí, pretože navzájom na seba neoddeliteľne naväzujú. O probléme hovoríme vtedy, keď dôjde k poruche v niektorej z týchto fáz, ktorá sa vytratí alebo ich poradie je v niektorej fáze prehodené. Môžeme tvrdiť, že pohlavný styk bez sexuálnej túžby je možný, tak isto je možné pociťovať sexuálnu túžbu a nebyť schopným pohlavného styku. Tiež je možné prežiť orgazmus bez náväzujúcich zmien erekcie alebo sekrécie (vylučovania) mazu, ktoré prebiehajú vo fáze pohlavného vzrušenia.
Pokiaľ cyklus sexuálnych reakcií je normálny, prejavujú sa sexuálne poruchy, ktoré úzko súvisia s fyzickou podporou fyzickou, chemickou podporou, podporou nervového ústrojenstva a psychického stavu.

Ide hlavne o tieto problémy :

- nedostatok sexuálnej túžby (u mužov aj u žien) - túžba je veľmi slabá alebo vôbec sa neprejavuje a nevyvoláva sexuálne chovanie, takže dochádza k tomu, že jeden z partnerov odmieta sexuálnu predohru.
- neschopnosť erekcie (stoporenia) alebo aj impotencia (u mužov) - problém úzko súvisí s druhou fázou, sexuálnym vzrušením,
- sexuálna dysfunkcia (nečinnosť) alebo aj frigidita - problém so sexuálnym vzrušením, t.j. druhou fázou sexuálnych vzťahov,
- zmeškaný alebo predčasný výron semena (u mužov) - problém v tretej fáze, kedy k vyvrcholeniu dôjde predčasne alebo s veľkým omeškaním. Hodnotenie, kedy je výron predčasný alebo omeškaný je veľmi subjektívne, pretože vhodný okamžik pre ejakuláciu, výron semena záleží na oboch partneroch sexuálneho styku. Väčším problémom je, ak je ťažké vôbec dosiahnúť ejakuláciu, čím sa kazí príjemný zážitok z pohlavného styku. V niektorých prípadoch to zapríčiňuje porucha sexuálnych orgánov muža, kedy muž pociťuje výron semena, ale samotný výron nastal do močového mechúra miesto toho, aby smeroval von do penisu.
- vyvrcholenie - orgazmus (u žien) - problém v nedosiahnutí tejto fázy alebo nadmerná dráždivosť a tým k mimoriadne častému (niekedy aj nežiadúcemu) dosahovaniu orgazmu. U žien je problém s chýbajúcim orgazmom (orgasmus deficiens) alebo sa prejaví tupou alebo intenzívnou bolesťou, takže sexuálne vzrušenie ženy končí neuspokojivo. Bolesť vzniká tým, že panvové cievy sa pri sexuálnom vzrušení prekrvia, ale bez dosiahnutia orgazmu sa nevyprázdnia. Väčšinou bolesť pominie po odoznení vzrušenia.
Muži trpia aj problémom, kedy erekcia síce nastane, ale pri samotnom pokuse o pohlavný styk sa stratí. Väčšinou ide o psychické príčiny, napríklad strach z otehotnenia partnerky alebo strach zo samotného sexuálneho styku. Okrem psychických príčin zlýhania muža pri sexuálnom akte, často dochádza k úplnému zlýhaniu, z dôvodu nadmernej fyzickej aktivity muža pred pohlavným stykom, pretože krv odteká z tkaniva penisu do iných svalov a tým je znemožnená erekcia (stoporenie penisu). Pomerne častým problémom je bolesť pri pohlavnom styku (dyspareumia), ktorej príčinou je takmer vždy telesné zlýhanie. Bolesť sa objavuje pri ejakulácii (výrone semena) a v ojedinelých prípadoch môže mať pôvod aj v samotnej psychike muža. U muža je potrebné vynaložiť veľa úsilia na to, aby si zachoval svoj pocit mužnosti, pretože stačí jediný neúspech alebo iná stránka slabosti a muži strácajú psychickú pohodu a získavajú strach z prípadného ďalšieho sexuálneho neúspechu. Tento stav vyvoláva u mužov veľké napätie v oblasti genitálií (silná koncentrácia na svoj výkon) a tým blokujú svoju sexuálnu energiu. V posledných rokoch sa muži sústreďujú na dosiahnutie orgazmu partnerky a zabúdajú na svoju vlastnú rozkoš. Je to čiastočne zapríčinené psychickou stránkou, pretože problematike orgazmu u žien sa v spoločnosti venovala výrazne väčšia pozornosť ako problematike erekcie u mužov. Problémy s erekciou sú často jedným z prvých príznakov skrytej choroby, kedy až 60% mužov s nedostatočnou erekciou trpí skrytou chorobou, ktorá sa ešte navonok neprejavila. Najčastejšie ide o ochorenia kadriovaskulárneho systému, cukrovku (diabetes mellitus) alebo zvýšenú hladinu cholesterolu. V prípade zlyhávania erekcie sa doporučuje návšteva lekára, dôkladné vyšetrenie na rizikové faktory súvisiace so zníženou schopnosťou erekcie a ich odstránenie alebo zahájenie ich účinnej liečby. Úspešnosť liečby je až 90% pri poruchách psychického pôvodu, 70% pri telesných príčinách a 85% pri nefunkčnosti z kombinovaných dôvodov. Je zarážajúce, že až 70% mužov neuznáva nedostatočnú erekciu za ochorenie, často sa za svoj zdravotný stav hambia a pre tento dôvod nevyhľadajú odbornú lekársku pomoc.
Ženy niekedy trpia vaginizmom, ide o podobný problém ako je u mužov (odoznenie erekcie). Dolná (vnútorná) tretina pošvy sa prudko stiahne v okamžiku, kedy dôjde k dotyku penisu s vulvou alebo pošvou, takže penis nemôže vniknúť do pohlavného orgánu a styk nie je možný. Príčinou býva nepríjemný sexuálny zážitok alebo nešetrné gynekologické vyšetrenie ženy, ktoré trpia vaginizmom, orgazmus je možné dosiahnuť iným spôsobom, napríklad dráždením klytorisu. Bolesti v pošve môžu spôsobovať, že náhla kontraktácia pošvy môže byť obrannou reakciou, Dispareunia (bolesť pri pohlavnom styku) je častejšia u žien a je väčšinou telesného charakteru. Zapríčiňujú ju ochorenia ženských pohlavných orgánov, zápaly, vredy alebo infekcia v pánve alebo pochve, poranenie pošvy, suchosť pošvy alebo zvráskavenie pošvovej výstelky. Príčinou dyspareunie môže byť aj psychický stav. Významným faktorom ovplyvňujúcim schopnosť prežívať sexuálnu rozkoš a orgazmus je akceptácia naučených rolí pri sexuálnom styku, kedy ženy majú tendenciu potláčať svoje vlastné sexuálne pocity v prospech muža len preto, aby posilnili jeho JA, jeho pocit vynikajúceho milenca a potvrdili jeho "mužskú silu". Toto konanie žien je na úkor ich vlastnej sexuálnej rozkoše, ktorú týmto degradujú a považujú ju za druhoradú až nepodstatnú. Toto konanie žien výrazne narušuje prirodzené prúdenie ženskej sexuálnej energie a výrazne oslabuje prežívanie orgazmu, prípadne zapríčiní aj jeho úplnú stratu. Najbežnejšou príčinou sexuálneho zraňovania žien je znásilnenie, incest (súlož medzi príbuznými) alebo negatívne agresívne chovanie milenca alebo manžela. Žena si však dokáže vytvoriť problémy, aj keď s pohlavným stykom súhlasí, všeobecne je možné povedať, že kedykoľvek žena súhlasí s násilným alebo predčasným vniknutím penisu do pošvy a kedykoľvek ignoruje svoju vlastnú sexuálnu rozkoš, dopúšťa sa aktu sabaznásilnenia, ktorý znižuje citlivosť pohlavných orgánov a obmedzuje tým prúdenie jej sexuálnej energie. Naviac obtiažne pôrody a bolestivé potraty silne stresujú ženské genitálie a celú pánvovú krajinu, čím sa oslabuje ženský orgazmický potenciál. Ženy by sa mali vrátiť k prirodzenému priebehu sexuálneho života, ktorý začína prvými pocitmi sexuálneho vzrušenia v ich genitáliach a končí dlhým uspokojujúcim orgazmom, čím bude naplnený ich nezameniteľný princíp ženskosti.

 

Ešte aj v súčasnosti sa sexualita považuje za tajnú a hanebnú záležitosť, je skrývaná pred verejnosťou a mnohí sa tvária, že vôbec neexistuje. Pritom sexualita a sexuálny styk medzi mužom a ženou je úplne prirodzená, bez ktorej by hrozil zánik ľudského pokolenia. Takýto postoj k sexualite je nie len príčinou záplavy pornografie, prostitúcie a znásilňovania, ale výrazne ovplyvňuje ľudskú psychiku a celkový pohľad na život. Mužský a ženský sexuálny princíp nie sú v protiklade, nie je potrebné, aby vzájomne bojovali, ale je žiaduce, aby sa spojili a tak naplnili partnerov orgazmickou rozkošou. Toto je možné len vo forme vzájomného hlbokého porozumenia a poznania medzi mužom a ženou.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI