PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O NEVERE


Nevera
je prvotný chybný čin jedného z partnerov, ktorým sa snaží skryto vyjadriť nespokojnosť s existujúcim partnerským vzťahom, pričom sa vystavuje vážnym psychickým a zdravotným problémom. Až 35% manželstiev, kde sa jeden z partnerov dopusil nevery, končí na súde pri rozvodovom konaní, pri ďalšej 42% manželov sa ich vzájomné vzťahy výrazne zhoršili. U 8% manželstiev došlo k prerušeniu vzájomnej komunikácie, ale ostali žiť v spoločnej domácnosti so svojim neverným partnerom. Len u 15% manželstiev sa vzájomné vzťahy medzi manželmi upravili tak, že po nejakej dobe žili opäť šťastne.
Mnohí neverníci (muži alebo ženy) očakávajú od nového mimomanželského vzťahu, že nájdu lepšieho partnera pre spoločnú budúcnosť. Často zabúdajú na známe príslovie :
“Je ľahšie byť občas pozorným milencom,
ako byť dennodenne pozorným manželom”.
Opakovaná nevera môže mať výrazne negatívny vplyv na celkový zdravotný stav samotného neverníka/nevernice. Ide hlavne o sústavný stres, ktorý je vyvolaný tým, že neverník/nevernica má stály strach z odhalenia nevery, trvalo prenasledujúce výčitky svedomia voči stálemu partnerovi, neustále sa snaženie byť žiadúcim pre nového partnera a veľká snaha byť sexuálne výkonným bez ohľadu na svoje psychicke a fyzické možnosti. Priamym následkom tohto dlhotrvajúceho stresu sú psychosomatické (duševno-telesné) poruchy, nespavosť, bolesti hlavy, tráviace problémy, impotencia a poruchy orgazmu. Tieto zdravotné problému môžu ďalej prispievať k narušeniu pevného manželského vzťahu. Teda všetky tie isté faktory, pre ktoré bol mimomanželský vzťah – nevera, vyhľadaný. Pokiaľ by neverný manželský partner/partnerka rovnakým spôsobom pôsobil na svojho manželského partnera, ako pôsobil na mimomanželského partnera, určite by došlo k výraznému zlepšeniu vzájomných manželských vzťahov a potreba nevery by sa úplne stratila. Zdá sa, že nevera je vlastne úplne zbytočná a aj riziko, ktoré so sebou nesie, je neúmerne vysoké.
Následky nevery bývajú rôzne, záleží na hĺbke vzájomného vzťahu a ochoty navzájom si odpúšťať. Pokiaľ sa jeden z partnerov dopustí nevery a je pristihnutý, alebo sa sám prizná k nevere, partnerský vzťah sa dostáva do vážnej krízy, partner býva hlboko psychicky zranený. Pokiaľ však obaja partnery majú veľký záujem na zachovaní funkčného partnerského vzťahu (manželstva), čaká ich dlhá cesta vzájomného porozumenia, trpezlivosti a bezpodmienečne je nutná otvorená vzájomná komunikácia. Všeobecne platí, že pokiaľ sa manželia rozhodnú pre záchranu svojho manželského vzťahu a chcú tento vzťah opätovne vybudovať na plnohodnotný vzťah, je nutné pripustiť existenciu negatívnych emócií (strach, smútok, otrasené sebavedomie) a pokúsiť sa tieto emócie ovládnuť. Tento proces zvládnutia prvotného šoku z nevery vyžaduje veľa času a žiaden z partnerov by nemal naliehať na druhého partnera, aby tento čas skrátil na minimum. O záchranu vzťahu musia bojovať obidvaja, nie je možné vzťah napraviť jednostranne. Je nutné sa navzájom rozprávať a nedovoliť, aby medzi partnermi nastalo ticho, ktoré krízu len prehĺbuje, ale vôbec nerieši. Určite tieto rozhovory budú zraňovať a odkrývať mnoho vzájomných vzťahov, ale jedine vzájomnou komunikáciou je možné sa opätovne zblížiť a vzťah nanovo vybudovať. Najťažším krokom pre obnovenie partnerského vzťahu bude opätovné získanie si dôvery partnera. Najschodnejšou cestou je vytvorenie si pravidiel, ktoré môžu zabrániť prípadnému opätovnému zlýhaniu partnera a teda aj nevere.
Prísľub vernosti je veľmi dôležitý a bolo by vhodné, aby sa takéhoto prísľubu zúčastnili všetci rodinní príslušníci (pokiaľ to ich vek dovoľuje). Manželská kríza, zapríčinená neverou niektorého z manželov, môže paradoxne v niektorých prípadoch vytvoriť šancu na skvalitnenie manželského vzťahu v budúcnosti. Šanca je v tom, že niektorý dlhodobo neriešený partnerský problém, sa riešením nevery podarí vyriešiť. Otvorená komunikácia medzi partnermi otvára cestu k náprave vo vzťahu tým, že dlhodobo potlačovaná flustrácia z existencie problému sa vzájomnou komunikáciou odstráni, partneri si vysvetlia pôvod a priebeh flustrácie.
Životu nebezpečná môže byť nevera mužov, pretože počas nevery (sexuálneho aktu) môže vplyvom nadmernej záťaže organizmu dôjsť k smrtelnému infarktu myokardu. Pri úmrtiach počas sexu zomiera 80% mužov a 20% žien. Varovaním je skutočnosť, že väčšina všetkých zaznamenaných prípadov úmrtia pri sexe sa stali pri nevere.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI