PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

O IMPOTENCII


Impotencia
nevzniká sama od seba, ale vždy je dôsledkom nejakej príčiny. Často je dôsledkom nezdravého životného štýlu alebo ako dôsledok ochorenia. Je nutné, aby každý kto má akýkoľvek sebamenší problém s erekciou (stoporením pohlavného údu), čo možno najskôr navštívil odborného lekára, ktorý na základe známych rizikových faktorov, tento problém vyrieši. Rizikové faktory môžu byť ovplyvniteľné alebo neovplyvniteľné, neovplyvniteľné sú väčšinou dôsledkom závažných ochorení. Pomerne častou príčinou impotencie sú psychické poruchy a ochorenia, ktoré priamo zapríčiňujú poruchy erekcie.
Depresia – je pomerne častou príčinou sexuálneho zlýhania, impotencie alebo porúch erekcie. Depresia sa prejavuje nechutenstvom k jedlu, nespavosťou, neochotou zúčastňovať sa spoločenského života a spoločenských stretnutí, výrazne sa prejavuje celková stráta záujmu o život.
Negatívne pocity – sú častou príčinou impotencie. Medzi negatívne pocity sa zaraďujú pocity strachu z prípadného sexuálneho zlýhania, často sú to pocity hnevu a žiarlivosti. Všetky takéto stavy sú vnímané ako rušivé vplyvy, ktoré odčerpávajú sexuálnu energiu a narúšajú potrebnú psychickú pohodu pred a počas sexuálneho aktu. Pod impotenciu sa negatívne podpisuje aj vplyv výchovy človeka v detstve, kedy rodičia vychovávali dieťa v tom, že sex je hriech. V dospelosti sa vplyv takejto výchovy prejavuje podvedomím vnímaním viny a môže v manželstve výrazne narušovať normálny sexuálny život.
Sexuálna skúsenosť – má výrazný vplyv na sexuálny život jedinca. Počiatočné negatívne skúsenosti so sexom, prípadne sexuálne zneužívanie v detstve, môžu spôsobiť trvalé a neodstrániteľné škody na psychike človeka, a tým sa priamo podieľať na psychicky podmienenej impotencii. Prejavuje sa strátou sebadôvery, pocitom viny, pocitom úzkosti a strachu zo samotného sexuálneho aktu.
Chronické a vážne ochorenia – sú priamou príčinou impotencie a stráty erekcie. Medzi takéto závažné ochorenia radíme cukrovku (diabetes mellitus), ateosklerózu, ťažké cievne poškodenia a cievne príhody. Tým, že v krvnom riečišti sa menia tlakové pomery a mení sa aj prietočnosť krvi, nastáva v cievach pohlavných orgánov k zníženému prekrveniu a tým aj k poruchám erekcie a impotencia. Odstránenie impotencie z týchto dôvodov je veľmi náročné a vyžduje bezpodmienečnú konzultáciu s odborným lekárom. V žiadnom prípade sa nedoporučuje svojvoľne užívať podporné farmaceutické prostriedky (Viagra, Cialis), vždy je nutné užívanie prekonzultovať so svojim odborným lekárom !
Obdobie rekonvalescencie – vážne choroby celkovo oslabujú ľudský organizmus a teda znižujú aj sexuálnu túžbu, ktorá v tomto období sa môže aj úplne straťiť. Je vhodné, aby v takomto prípade nedochádzalo k násilnému sexuálnemu aktu, pretože táto skutočnosť môže priamo vyvolať negatívne psychické pocity a strach z prípadného zlýhania. Po odoznení oslabenia organizmu, z dôvodu prekonania závažnej choroby, sa organizmus zotaví a sexuálna túžba sa opätovne sama prejaví.
Alkohol – pre sexuálnu aktivitu sa občasná konzumácia malého množstva alkoholu javí ako vhodná, pretože malé množstvo alkoholu pôsobí na ľudský organizmus uvoľňujúco, uvoľňuje zábrany a podporuje sexuálnu túžbu. Pravidelná konzumácia alkoholu sa prejaví znížením schopnosti sexuálneho výkonu a celkovo spôsobuje zníženie radosti zo sexuálneho spojenia a zapríčiňuje celkový útlm vnímania. Až 50% alkoholikov je úplne impotentných.
Únava – je pomerne bežnou príčinou zníženého pohlavného pudu u normálneho muža. V dnešnej uponáhľanej a stresujúcej dobe, je tento rizikový faktor najčastejším faktorom, ktorý spôsobuje zníženú erekciu alebo impotenciu. Stresujúce, emočne alebo aj fyzicky náročné zamestnanie môže človeka tak vyčerpať, že na uspokojivý sexuálny život už nie sú vytvorené žiadne rezervné zdroje energie. Opakované neúspešné pokusy o sexuálny akt, kedy sa únava prejavila na neschopnoti dosiahnúť erekciu, môže v spojení s pocitom zlýhania odštartovať skutočnú impotenciu.
Obezita – je u mužov spojená so zvýšenou hladinou ženských pohlavných hormónov (estrogén), čo môže spôsobovať potlačovanie mužského hormónu (testosterón) v pohlavných žľazách. Okrem hormonálnych problémov je obezita spojená aj so srdcovými a cievnymi problémami, zvýšenou únavou a niekedy aj so zníženou sebadôverou a psychickými poruchami.
Fajčenie a tabak – podobne ako obezita ovplyvňuje hladinu mužského hormónu (testosterón), tak aj nadmerné fajčenie zapríčiňuje porušenie hladiny testosterónu v tele zdravého muža a tým priamo spôsobuje poruchu zásobovania penisu krvou. Táto porucha zásobovania sa prejavuje postupne, najprv dochádza k zníženiu sexuálnej výkonnosti muža, neskôr v slabšom stoporení penisu a neskôr sa prejaví v čiastočnej stráte erekcie až nakoniec impotenciou.
Lieky a drogy – užívanie liekov, hlavne liekov súvisiacich s liečbou kardiovaskulárnych ochorení (hlavne tých, pri požií ktorých je sucho v ústach), môže spôsobiť impotenciu. Jedná sa hlavne o amfetamíny, monoaminové oxidačné inhibítory, atrofin (parnate), bantin, narkotika, barbituráty, progesteron, kortizon, propantelin, bromid, estrogen, psychotropné látky vrátane tricyklidov, guanetidin, imipramin (tofranil), všetky druhy sedatív, metyldopa (aldomet) a trankvilizéry. Je vhodné, aby sa človek pri užívaní liekov vždy informoval u svojho odborného lekára, aký vplyv môžu mať užívané lieky na ich sexuálnu aktivitu. Takáto informácia, pomôže predísť pocitom neistoty a strachu zo sexuálneho zlýhania, pričom je vhodné o účinkoch liekov informovať aj svojho sexuálneho partnera. Pravidelná konzumácia drog (vrátane tzv. “mäkkých drog”) priamo negatívne pôsobí na schopnosť prežiť príjemný sexuálny akt, až nakoniec podobne ako u alkoholikov dochádza k úplnej impotencii.


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI