PODPORUJÚ NÁS

 
 
 
 
 
www.zzz.sk
 
NaviPro
 
 
 
  

 

_________________

 

Zobrazuje stav

od 1.máj 2010

 

free counters

 

 

_________________

NEDOSTATOK VODY = DEHYDRATÁCIA

hydratacia

Veľa ľudí sa počas dňa nachádza v stave stáleho nedostatku tekutín - dehydratácii.

Najbežnejšie prejavy stavu dehydratácie :

Prejavy ľahkej dehydratácie

Bolesti hlavy


Hlavnou funkcou vody je vylučovať z organizmu toxíny. Mozog tvorí 75 % vody, preto aj ľahká dehydratácia môže spôsobiť bolesť hlavy.

Nesústredenosť - únava


Pokiaľ je organizmus preplnený toxínmi a nemá dostatok vody, aby ich vylúčil z tela, prejaví sa to pocitom nedostatku energie do času, kedy dôjde k vylúčeniu toxínov z tela.

Zápcha


Voda urýchľuje proces eliminácie tým, že dodáva stolici objem. Pitie potrebného množstva vody je dôležité pre správne a pravidelné vylučovanie.

Zníženie množstva moču - tmavý moč


Obličky slúžia ako filtračné zariadenie pre odpadové látky vkrvi. Denne je obličkami prečistených až 180 litrov vody. Tento proces je závislý na dostatočnej čerstvej zásobe vody. Ak organizmus má nedostatok vody, dochádza k zníženiu tvorby moču, zvýši sa koncentrácia odpadových látok v moči, a tým k vzniku tmavého moču.

Povlak na jazyku - nepríjemný dych


Pokiaľ ústami prúdi nedostatočné množstvo tekutiny, ktorá by odplavila zbytky potravy, vytvárajú sa v ústach a v krku baktérie spôsobujúce na povrchu jazyka vznik bieleho povlaku.

Suché ústa


Sliny účinkujú ako lubrikačný prostriedok, dehydratácia spôsobuje ich nedostatok, a tým aj sucho v ústach.


Prejavy ťažkej dehydratácie

Svalové kŕče


Ku vzniku kŕčov dochádza v prípadoch, kedy sa ku svalom, prostreníctvom obehu krvi, nedostane dostatok kyslíku. To je priamo zapríčinené nedostatkom vody v organizme.

Pokožka


Pokiaľ nie je pokožka dostatočne zásobovaná vodou, stráca svoju pružnosť a povrchovú vlhkosť.

Oči


Príznakom ťažkej dehydratácie sú aj vpadnuté oči a tmavé kruhypod očami.

_________________________________________________________________

Zadržiavanie vody . . .


Pri nedostatku príjmu tekutín sa organizmu bráni tak, že v bunkách zadržiava vodu pre neskoršie využitie.navonok sa tento stav prejavuje tým, že bunky zväčšujú svoj objem a organizmus sa prejavuje rovnako ako pri príznakoch nadváhy.
 
 


Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Č A S

 

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 
_____________
 Posledná
 aktualizácia:
 
22.máj
 2024
_____________
 

NAŠI PARTNERI